💭 FORM POLAROID FAIRY LAYOUT 🐈

usn & backup: recolor/no : chara : foto chara dari : (ver +1k) payment via :

🎀 re text (wajib sesuaikan dengan jumlah hurufnya)

ー ava cutie jang : wonyoung : choo chuu :

ー header cutie jang : wonyoung : the fairy : hellooo there! : narcissistic :

♡ any request :