Arabulucu Avukat Ankara

Arabulucu Avukat Ankara – Arca Hukuk Arabuluculuk Bürosu olarak, konunun uzmanı avukatlarımız ile sizlere hukuki her türlü desteÄŸi vermeye hazırız.

Arabuluculuk, tarafları uyuşmazlığı çözmek üzere konuşmak ve müzakerelerde bulunmak amacıyla bir araya getiren, tarafsız ve objektif bir konumda bulunan arabulucunun katılımıyla yürütülen, gönüllü alternatif bir uyuşmazlık çözme yöntemidir.

Arabuluculuk alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemidir. Tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir.

Arabulucu olarak adlandırdığımız bu 3. kişi, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirir ve tarafların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesi için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştirir.

Arabulucu, taraflar çözüm önerisi getiremedikleri zaman, taraflara çözüm önerisi de sunabilen kişidir. Arabuluculuk zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk olarak ikiye ayrılmaktadır.

Kişinin kendi inisiyatifinde olan tüm konularda, (kamu düzenini ilgilendirenler hariç) arabuluculuk mesleği yetkili kılınmış Hatta bir çok mahkemelerde dava şartı haline getirilmiş ve getirilmeye de devam etmektedir.

Arca Hukuk olarak da bünyemizde arabuluculuk sınavlarına girerek arabulucu olmaya hak kazanmış avukatlarımız ile yargı yoluna gidilmeden önce uzlaşma önerilerini derinlemesine inceleyip, uyuşmazlık konusunu çözme imkânını sağlamaktayız. Bu alandaki çalışmalarımız sonucunda edinmiş olduğumuz tecrübe, arabuluculuk görevini özenle, tarafsız ve eşitlikçi bir şekilde yerine getiren avukatlarımız, müvekkil odaklı çözüm araştırmalarımız ile hukuki destek sağlamaya devam etmekteyiz.