arcahukuk

İcra Avukatı Ankara

İcra Avukatı Ankara İcra ve İflas Hukuku alanında uzman bir kadro ile çalışan Arca Hukuk Bürosu, müvekkillerine aşağıdaki konuda hukuki destek sağlamaktadır.

İcra Hukuku, borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.

Ä°cra takipleri:

İlamlı icra İlamsız icra Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra Genel haciz yolu ile takip Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip Kiralanan taşınmazın cebri icra yolu ile tahliyesi

olarak kategorilere ayrılmıştır.

Arca Hukuk Bürosu olarak uzun yıllar bu alanda çalışmış olmanın sonucunda edinmiş olduğumuz tecrübe, alanında uzman avukatlarımız, müvekkil odaklı çözüm araştırmalarımız ile hukuki detsek sağlamaya devam etmekteyiz.

Arabulucu Avukat Ankara

Arabulucu Avukat Ankara – Arca Hukuk Arabuluculuk Bürosu olarak, konunun uzmanı avukatlarımız ile sizlere hukuki her türlü desteÄŸi vermeye hazırız.

Arabuluculuk, tarafları uyuşmazlığı çözmek üzere konuşmak ve müzakerelerde bulunmak amacıyla bir araya getiren, tarafsız ve objektif bir konumda bulunan arabulucunun katılımıyla yürütülen, gönüllü alternatif bir uyuşmazlık çözme yöntemidir.

Arabuluculuk alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemidir. Tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir.

Arabulucu olarak adlandırdığımız bu 3. kişi, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirir ve tarafların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesi için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştirir.

Arabulucu, taraflar çözüm önerisi getiremedikleri zaman, taraflara çözüm önerisi de sunabilen kişidir. Arabuluculuk zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk olarak ikiye ayrılmaktadır.

Kişinin kendi inisiyatifinde olan tüm konularda, (kamu düzenini ilgilendirenler hariç) arabuluculuk mesleği yetkili kılınmış Hatta bir çok mahkemelerde dava şartı haline getirilmiş ve getirilmeye de devam etmektedir.

Arca Hukuk olarak da bünyemizde arabuluculuk sınavlarına girerek arabulucu olmaya hak kazanmış avukatlarımız ile yargı yoluna gidilmeden önce uzlaşma önerilerini derinlemesine inceleyip, uyuşmazlık konusunu çözme imkânını sağlamaktayız. Bu alandaki çalışmalarımız sonucunda edinmiş olduğumuz tecrübe, arabuluculuk görevini özenle, tarafsız ve eşitlikçi bir şekilde yerine getiren avukatlarımız, müvekkil odaklı çözüm araştırmalarımız ile hukuki destek sağlamaya devam etmekteyiz.

Etimesgut Boşanma Avukatı

Etimesgut BoÅŸanma Avukatı – Arca Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize aÅŸağıdaki konularda hukuki yardımda bulunmaktayız. BoÅŸanma ve aile davalarında sadece bu konuda uzman avukatlarca hizmet vermekteyiz.

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.

Aile hukuku kapsamında görülen davalar:

Anlaşmalı ve çekişmeleri boşanma davalarında Boşanma davalarının ferileri olarak talep edilen maddi ve manevi tazminatlar hususunda Nafaka artırım Nafakanın kaldırılması Velayetin değiştirilmesi Ortak velayet ( Medeni Kanunda yeri olmayıp tarafların taleplerine bağlıdır. ) Ziynet eşyalarının iadesi Mal paylaşımı Nişanın bozulması nedeniyle maddi manevi tazminat Vesayet Soybağının Reddi Babalık davaları vb. davalar olarak sıralanabilir.

Uygulamada tecrübe ettiğimiz kadarıyla boşanma davalarında en büyük problem, sonuçları öngörülmeden, duygusal olarak sağlıklı olunmayan bir zamanda, taraflar bir an önce bu belirsiz sürecin bitmesi amacıyla ani olarak dava açmaktadır. Ciddi anlamda hayatınızda köklü değişiklikler yapabilecek bu süreçte dava açılmadan önce BOŞANMA DANIŞMANLIĞI veya uzman bir kişiden fikir aldıktan sonra dava açılması sonuçları itibariyle daha iyi olacaktır.

Aksi durumda taraflar birçok hakkını alamamakta ve daha sonra bu haklarını da talep edememektedirler. ÖZELLİKLE ANLAŞMALI BOŞANMALARDA taraflar bir daha dava açamayacaklarının bilincinde olmadan bazı durumlarda hak kaybına sebebiyet verebilecek şekilde protokollere imza atmaktadırlar.

Arca Hukuk Bürosu olarak uzun yıllar bu alanda çalışmış olmanın sonucunda edinmiş olduğumuz tecrübe, alanında uzman avukatlarımız, müvekkil odaklı çözüm araştırmalarımız ile hukuki destek sağlamaya devam etmekteyiz.

Ä°ÅŸ Hukuku

İşçi Avukatı Arca Hukuk olarak; aşağıdaki konularda müvekkillerine hukuki yardımda bulunmaktadır.

İş hukuku işçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri vb. konu alan hukuk dalıdır.

İş hukuku kapsamında görülen iş davaları işçi işveren arasındaki uyuşmazlıklar:

İşe iade davaları Kıdem tazminatı İhbar tazminatı Fazla mesai ücreti alacağı Ulusal bayram ve resmi tatil günleri alacakları İş kazası İş hastalıkları Sendikal tazminat

gibi konularda çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla açılan davalardır.

Arca Hukuk Bürosu olarak uzun yıllar bu alanda çalışmış olmanın sonucunda edinmiş olduğumuz tecrübe, alanında uzman avukatlarımız, müvekkil odaklı çözüm araştırmalarımız ile hukuki destek sağlamaya devam etmekteyiz.

Büromuz İş hukuku avukatı Ankara Sincan da faaliyet göstermekte olup, iş kazası avukatı, iş davaları avukatı, en iyi işçi avukatı olarak faaliyetlerine tüm ülkede devam etmektedir.

Arca Hukuk

Arca Hukuk Bürosu Ankara’da, Av. Mehtap KAMALAK tarafından 2012 yılında kurulmuştur.

ARCA Hukuk Bürosu olarak amacımız müvekkillerin dava, icra ve diğer hukuki meselelerini daha etkin, çabuk ve istenilen biçimde çözülmesini sağlamaktır.

Tüm ekibimiz avukatlık mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve güveni ilke edinmiştir.

Gizlilik ilkeleri ve meslek kuralları çerçevesinde, davalar titizlik içerisinde takip edilmektedir.

Ofis ekibi olarak mesai saati kavramımız yoktur. Büromuz genç, etkin ve alanında uzman bir ekiple çözüm odaklı çalışmalar yaparak müvekkil memnuniyetine öncelik vermektedir.

Ofisimiz Etimesgut Avukat olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Kurucu Avukatın Mesajı

Kendimize güveniyoruz, inanıyoruz ve mesleğimizi seviyoruz. Temel prensibimiz, hayata olan bakış açımız; İNANMAK, MÜCADELE ETMEK ve KAZANMAKTIR.