İcra Avukatı Ankara

İcra Avukatı Ankara İcra ve İflas Hukuku alanında uzman bir kadro ile çalışan Arca Hukuk Bürosu, müvekkillerine aşağıdaki konuda hukuki destek sağlamaktadır.

İcra Hukuku, borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.

Ä°cra takipleri:

İlamlı icra İlamsız icra Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra Genel haciz yolu ile takip Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip Kiralanan taşınmazın cebri icra yolu ile tahliyesi

olarak kategorilere ayrılmıştır.

Arca Hukuk Bürosu olarak uzun yıllar bu alanda çalışmış olmanın sonucunda edinmiş olduğumuz tecrübe, alanında uzman avukatlarımız, müvekkil odaklı çözüm araştırmalarımız ile hukuki detsek sağlamaya devam etmekteyiz.