Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Günümüz teknoloji dünyasının bize getirdiği avantajlarının yanında dezavantajları da çok fazladır. Somut olarak işlenen suçlar artık sanal olarak işlenmeye başlanmış ve bu durum hukuki açıdan faillerin tespitini ve işlenen suçları cezalandırmayı kısmen zorlaştırmıştır. Siz de günlük hayatınızda bu ‘görünmez suçlulardan’ her an her hangi biriyle karşılaşabilir ve hiç ummadığınız bir anda suçun mağduru haline gelebilirsiniz. İşte bu konuda sizi aydınlatmak amacıyla bu makalemizde internet suçlarından cinsel taciz suçu konusunu ele alacağız.

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Cinsel taciz, cinsel yönden, ahlâk temizliğine aykırı olarak mağdurun başkaları tarafından rahatsız edilmesidir. Cinsel taciz suçunun oluşması için cinsel davranış ve sözlerle kişinin rahatsız edilmesi gerekmektedir. Kanun koyucu cinsel taciz suçunun meydana gelebilmesi için mağdurun cinsel amaçlı olarak taciz edilmesini yeterli görmüş, fiziksel bir temas aramamıştır. Eğer basit bir rahatsızlık değil de mağdurun bedenine bir temas söz konusuysa artık meydana gelen suç cinsel taciz olmaktan çıkıp cinsel saldırı suçuna dönüşecektir.

Cinsel Taciz suçunun kanunda hangi maddede, ne şekilde düzenlendiğini görelim: TCK Madde 105’ te, ‘Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.’ Şeklinde bir ifade geçmektedir.. Görüldüğü üzere bir kişinin cinsel taciz suçunun faili olarak nitelenmesi için cinsel bir amaçla hareket ederek bir başkasına cinsel bir tacizde, bir rahatsızlıkta bulunmalıdır. Bunun için mağdurun şikayeti aranmakta ve fail 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılmaktadır.

Cinsel Taciz Suçunun Kapsamı

Hangi tür davranışların “cinsel taciz” sayılacağı hususunda kanunda bir açıklık yoktur. Vücut dokunulmazlığını ihlal niteliği taşımayan ve mağdura rahatsızlık veren bir boyuta ulaşan her türlü cinsel davranış taciz olarak değerlendirilmelidir.

Cinsel taciz suçu; sözlü, yazılı fiillerle veya beden hareketleriyle, mağdurun vücuduna temas içermeyen, cinsel arzuları tatmine yönelik davranışlarla işlenen suçtur. Bu davranışlar; ıslık çalmak, cinsel organını göstermek, her türlü iletişim aracıyla cinsel içerikli yazılar göndermek, el kol işaretleri ile cinsel ilişkide bulunmayı önermek, soyunmak gibi hareketler ile söz ve davranışlar olabilir. Suçun internetten işlenmesi halinde ise; cinsel amaçla internetten laf atmak, cinsel ilişkiyi çağrıştırıcı emoji göndermek, cinsel organının resmini çekip atmak, ilişki teklif etmek, birlikte olmaya davet etmek, ahlak dışı imalarda bulunmak ve her tülü sapkınca söz ve davranış bu kapsamdadır. Makalenin geniş kapsamlı hali için https://www.bekpartners.com/cinsel-taciz-sucu-ve-cezasi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.