Görevden Uzaklaştırma ve Hak Arama Yolları

Görevden uzaklaştırma tedbiri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137 vd. maddelerinde düzenlemiştir. Bu yazımızda bu tedbirin tanımı, süresi, itiraz ve dava süreçleri, görevden uzaklaştırmanın iptal davası, karara itiraz, memurun hakları gibi konulara değineceğiz. Makale memur, polis, jandarma, asker gibi görevden uzaklaştırma tedbiri ile karşı karşıya kalan memurlar için kapsamlı bir içerik sunmaktadır.

Görevden Uzaklaştırma Nedir?

Genel olarak görevden uzaklaştırma; hizmette fiilen durması sakıncalı olan memura, geçici olarak memuriyet yetki ve görevlerinden el çektirilmesidir. Amacı, açılmış bir soruşturmanın doğru bir şekilde yürütülmesidir.

Görevden Uzaklaştırma Kararını Kim Verir?

Görevden uzaklaştırma kararını; • Atamaya yetkili amirler, • Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri, • İllerde valiler, • İlçelerde kaymakamlar, verebilirler.

Görevden Uzaklaştırma Kararının Süresi Ne Kadardır?

Görevden uzaklaştırma, bir disiplin kovuşturması nedeniyle verildiği zaman en çok üç ay devam edebilir. Bu süre sonrasında hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması nedeniyle bu yola başvurulmuşsa görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder. Buradaki yetkili amirlerin kimler olabileceği, bir üst bölümde izah edilmiştir.

Görevden Uzaklaştırma Kararına Karşı İtiraz

Görevden uzaklaştırma kararına karşı itiraz yolu mümkün değildir. Bu karara karşı iptal davası, itiraz etmeden açılır. İptal davasının yanı sıra şartları oluşmuşsa maddi ve manevi tazminat davası da açılabilir. Kısaca özetlenecek olursa; karara itiraz değil, görevden uzaklaştırma iptal davası açmak gerekmektedir.

Görevden Uzaklaştırma Kararının Kaldırılması

Görevden uzaklaştırma kararı hangi hallerde kalkar? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 143. Maddesinde hangi hallerde tedbirin kaldırılacağı belirtilmiştir. Görevden uzaklaştırma kararının kaldırılması için, soruşturma veya yargılama sonunda: • Haklarında memurluktan çıkarma dışında bir disiplin cezası verilenler, • Yargılamanın menine veya beraatine karar verilenler, • Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar, • Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler, Bu kararın kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

Görevinden Uzaklaştırılan Memurun Aylık Hakkı

Görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Göreve dönülmesi durumunda eksik yatırılan miktar toplu bir şekilde geri ödenir.

Görevinden Uzaklaştırılan Memurun Sosyal Hakları

Sosyal hak ve yardımlar 657 sayılı Kanun’un 187-213 maddelerinde düzenlenmiştir. Emeklilik hakkı, çocuk yardım ödeneği, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı, tedavi ve cenaze giderleri yardımı, giyecek yardımı, yiyecek yardımı, analık sigortası yardımı, hastalık sigortası yardımıdır. Bu sosyal yardımlardan kesintisiz bir şekilde faydalanmaya iki kısım dışında devam eder. Bunlardan ilki emeklilik hakkı ile ilgilidir. Görevden Uzaklaştırmanın Sonuçları

Görevden uzaklaştırmayla memuriyet statüsü sona ermez. Memurun özlük hakları bazı kısıntılara uğrasa da devam eder. Başka bir deyişle görevden uzaklaştırma, memuriyetin sona ermesi değildir. Memura bu dönemde aylığının 2/3’ ü ödenmeye devam olunur.

Makale hakkında daha detaylı bilgiye https://aslanduran.com/gorevden-uzaklastirma-ve-hak-arama-yollari/ adresinden ulaşabilirsiniz.