Kamu İhale Avukatı

Kamu ihale avukatı; ihale aşamalarında yaşanan ve yaşanacak tüm sorunlarda kapsamlı bir hukuki danışmanlık hizmeti sunan kişidir. Kamu İhale Hukuku, mevzuatı, işleyişi, ve uyuşmazlıkların çözümü itibariyle oldukça kapsamlı olup uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu kapsamda karşılaşılan uyuşmazlıkların çözümünü yargı yolu olarak ikiye ayıran noktanın tespit edilmesi gerekmektedir. Kamu ihalelerinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümü bakımından en önemli nokta sözleşmenin imzalanması aşamasıdır. İhale süreci diyebileceğimiz sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar ki uyuşmazlıkların görüm ve çözümü idari yargının görev alanındayken sözleşmenin imzalanmasından sonra yaşanan uyuşmazlıkların görüm ve çözümü adli yargının görev alanına girmektedir.

İhale Aşaması ve İhale Avukatı

Diğer taraftan ihale aşamasına ilişkin en temel itiraz mekanizmaları ise 4734 sayılı Kanunumuzda idareye şikayet başvurusu ile Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu olarak öngörülmüştür. İhale sürecindeki uyuşmazlıklarda bu başvuru yollarının tüketilmesi zorunludur. Ancak şikayet-itirazen şikayet başvurusu olmaksızın ihalenin iptal edilmesi halinde doğrudan dava açılması istisnası da bulunmaktadır. Yine ihalelere katılmaktan yasaklanmaya ilişkin resmi gazetede yayımlanan işlemler de idari yargının görev alanındadır. Ayrıca ihale süreci itibariyle geçici teminatın gelir kaydedilmesi de karşılaşılabilecek sorunlardan bir tanesidir. Bu nedenle uzman bir kamu ihale avukatı ile yolunuza devam etmek oldukça önemlidir.

Bütün bunların yanında sözleşme imzalandıktan sonra da karşılaşılabilecek problemler bulunmaktadır. Sözleşmenin yürütümü sürecinde sözleşmenin feshedilmesi, kesin teminatın gelir kaydedilmesi gibi hususlar da sözleşme aşamasında karşılaşılan sorunlardır. Nitekim sözleşmenin haksız feshine ilişkin adli yargı yerlerinde dava açılması gerekmektedir. Yahut sözleşmenin tasfiyesinin gerekip gerekmediği de aynı dava kapsamında ortaya konulmalıdır. Yine sözleşmenin yürütümü sürecine ilişkin 4735 sayılı Kanunumuzda da yasak fiil ve davranışlar ayrıca düzenlenmiştir. Fakat yukarıda bahsetmiş olduğumuz üzere sözleşme aşamasındaki fiillere ilişkin olsa da yasaklama işlemine karşı başvuru yolu idari yargıdır.