Miras Hukuku

Miras hukuku, miras bırakanın ölümü ile sona ermeyen hak ve borçlara ilişkin hukuki durumları düzenleyen hukuk dalıdır. Şayet mülkiyet ölüm ile sona erseydi, bu durumda miras hukukuna gerek kalmayacaktı. Miras kavramı ile bir kimsenin ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkilerinin tümü ifade edilir. Miras davalarında özellikle muvazaalı işlemler ve mal kaçırma amacıyla güdülen işlemler söz konusudur. Bu nedenle söz konusu davalarda Ankara miras avukatı ile süreci takip etmeniz yararınıza bir sonuç doğuracaktır.

Miras Paylaşımı

Mirasçılar aralarında yapmış oldukları miras paylaşım sözleşmesi ile mirasın ne şekilde paylaştırılacağını kararlaştırabilirler. Bu sözleşmenin yazılı olarak yapılması gerektiği gibi tüm mirasçıların katılımı da zorunludur.

Mirasçılar miras paylaşımı konusunda bu tip bir sözleşmeyle aralarında anlaşamazlarsa, miras paylaştırma davası açarak mirasın paylaştırılmasını sağlayabilirler.

Paylaşma davası açılması halinde hâkim üzerinde elbirliği ile mülkiyet bulunan tereke unsurlarını gruplar ve her bir mirasçıya tahsis eder. Şayet tereke her mirasçıya müstakil mal vermeye elverişli değilse bu durumda hâkim bazı malları satarak bedelleri paylaştırır.

Mirasçılar

Yasal Mirasçılar

Miras bırakanın alt soyu yasal mirasçıları oluşturmaktadır. Çocukları varsa çocuklar, ölmüş olması halinde ise torunları yasal mirasçıları olmaktadır. Miras bırakanın anne ve babası, büyük anne ve babası da yasal mirasçılardandır.

Evlilik Dışı Çocuk

Evlilik dışı doğan çocuğun mirasçı olabilmesi için ise miras bırakanın babası olduğuna ilişkin resmi kayıt ve belgelerin bulunması gerekmektedir. Bu durumda soy bağının tanıma ya da hâkim kararı ile kurulmuş olması gerekmektedir. Evlilik dışı çocuk, babası ile soy bağının kurulmuş olması halinde evlilik içinde doğan çocuk gibi babasının mirasçısı olur.

Sağ kalan eş de yasal mirasçı olarak nitelendirilmektedir. Eş, miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 1/4’ü, Eş, miras bırakanın ana ve babası ile birlikte mirasçı olursa bu durumda mirasın 1/2’si, Eş, miras bırakanın büyükanne ve büyükbabaları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 3/4’ü ve kimsenin olmaması durumunda mirasın tamamı eşe kalır.

Miras hukuku hakkında daha geniş bilgi ve bu konuda sizleri aydınlatacak makalelere Web sitemizdeki https://aslanduran.com/calisma-alanlarimiz/miras-avukati-miras-hukuku/ sayfasından kolayca ulaşabilirsiniz.