Nafaka Artırım Davası

Nafaka artırım davası; Mahkeme tarafından hükmedilen nafakanın sonrasında tarafların mali durumlarının ve ekonomik koşulların değişmesi sonucu veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde daha önce hükmedilen nafaka miktarının arttırılmasının istenmesi şeklinde açıklanabilir. Bu yazımızda nafaka artırım davası konusunda merak edilen konulara değinilecektir.

Nafaka Artırım Davası

TMK 176/4 ‘’Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.’’ Mahkeme tarafından hükmedilen nafaka miktarı kesin hüküm teşkil etmemekle birlikte bazı durumlarda artırımı istenebilmektedir. Nafaka alacaklı lehine hükmedilen nafaka miktarının artan ihtiyaçlar, hastalık, çocuğun eğitimi gibi nedenlerle mevcut nafakanın giderlerini karşılayamamasına rağmen nafaka borçlusunun gelirinde ödeme gücünde artış olması durumunda nafaka artırımı davası açılabilir.

Nafaka Nedir?

Nafaka, muhtaç durumda bulunan karı-kocanın birbirlerine, ana-babanın çocuklarına, altsoyun üstsoya, üstsoyun altsoya, kardeşin kardeşlerine yardım yükümlülüğü şeklinde tarif edilebilir. Nafaka borcu hem kanuni hem de ahlaki bir borçtur. Medeni kanun kapsamına sadece eşlere ve çocuklara değil yoksulluğa düşecek olan altsoy ve üstsoy içinde nafaka ödenmesi gereken durumlar öngörülmüştür.

Boşanma davası ile birlikte nafaka talebinde bulunmak mümkün olduğu gibi ayrı bir nafaka davası ile de mahkemeye başvurmak mümkündür. Türk Medeni Kanunu’nda üç ayrı nafaka çeşidi öngörülmüştür. Bunlar tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası gibi boşanma davası ile birlikte ya da boşanma davasından bağımsız olarak ayrı bir dava ile talep edilebilen nafaka türlerinin dışında yardım nafakası gibi ayrı bir davayla talep edilebilen boşanma davasıyla bağlantılı nafaka türleri de mevcuttur.

Nafaka Artırım Davası Ne Kadar Sürer?

Nafaka artırım davası ne kadar sürer sorusunun kesin bir süre cevabı olmamakla birlikte ortalama olarak 6-10 ay kadar sürmektedir.