kenanyildiz1

Kenan yıldız güncel paylaşımları

Hukuk Bürosu Tanıtım

Arca Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, 2012 yılında avukat Mehtap Kamalak tarafından kurulmuştur. Ofisimiz müvekkillerine hukuki konularda öncü bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Uzman avukatlarımız, yüksek nitelikli hukuki danışmanlık, dava takibi, arabuluculuk, tahkim ve diğer hukuki işlemler konusunda derin bilgi ve deneyime sahiptir. Ankara ili Etimesgut ilçesinde faaliyetlerine devam eden ofisimi Etimesgut avukat ofisleri içerisinde saygın bir yere sahiptir.

Hukukun karmaşık dünyasında müvekkillerimize rehberlik etmek için öncelikle onları dinliyor ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz. Hem bireysel hem de kurumsal müvekkillerimizin çıkarlarını korumak ve haklarını savunmak için çalışıyoruz.

Büromuzun öncelikleri arasında dürüstlük, şeffaflık ve etik değerlere uygunluk yer almaktadır. Müvekkillerimize kaliteli ve sonuç odaklı hizmet sunmak için büyük bir özenle çalışıyoruz.

Arca Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak; aile ve boşanma davaları, iş hukuku davaları, ceza davaları, icra ve iflas hukuku, arabuluculuk, gayrimenkul hukuku gibi birçok alanda hizmet vermekteyiz. Müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerde, her zaman müvekkillerimizin ihtiyaçlarına uygun en iyi çözümleri aramaktayız. Hukukun belirttiğimiz alanlarında yazdığımız onlarca makaleye web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Güncel bilgiler ve bilgilendirici paylaşımların sunulacağı makalelerimize https://www.arcahukuk.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle çalışan müvekkillerimiz, hukuki konularda uzmanlaşmış, deneyimli ve sonuç odaklı bir hukuk bürosunun avantajlarından faydalanırlar. İhtiyaçlarınız için çözüm arıyorsanız, Etimesgut avukat olarak Arca Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyar.

Alesta Hukuk ve Danışmanlık Ofisi

Alesta Hukuk ve Danışmanlık Ofisi Türkiye’de ve yurt dışında akademik çalışmaları bulunan, ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarda bulunmuş Dr. Yakup Gönen’in öncülüğünde, Ankara’da kurulmuş olan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, tecrübeli hukukçular ile müvekkillerine ulusal ve uluslararası alanda avukatlık ve danışmanlık hizmet vermektedir.

Alesta Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, çalışma alanlarına dair saha tecrübelerini, ulusal ve uluslararası akademik çalışmalarla geliştirmiş, konusunda uzman çalışma ekibi ile çözüm odaklı hizmet anlayışını benimsemektedir. Alanında uzman avukatlarla çalışmaktadır. Alesta Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, hukukun yeni gelişen branşlarında da kendisini yenilemek için sürekli ve yoğun çaba sarf etmektedir.

Alesta Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, hukukun yeni gelişen branşlarında da kendisini yenilemek için sürekli ve yoğun çaba sarf etmektedir. Bu anlamda ceza hukuku, aile ve boşanma hukuku, vergi hukuku başta olmak üzere hukukun tüm alanlarında güçlü ve etkin kadrsou ile hizmet vermekte ve ankara avukat büroları içerisinde saygın bir yere sahiptir.

Alesta Hukuk web sitemiz güncellenmekte ve sürekli olarak yenilenmektedir. Bu anlamda çalışmalarımız devam etmektedir. Hukukun her alanında güncel yazılarımız web sitemiz üzerinden yayınlayacak burada sizlere bir özet bölüm sunacağız. Web sitemiz için https://alestahukuk.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Aslan & Duran Hukuk bürosu; bireysel ve kurumsal müvekkillerine en pratik ve doğru hukuki hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Ofisimiz; etkin ve hızlı çözümler, davalara müvekkil odaklı yaklaşım, karşılıklı güven esaslarını ilke ve prensip olarak benimsemiştir. Bu anlamda ankara avukat firmaları içerisinde saygın bir yere sahiptir.

Hukuk Bürosu

Olaylara ve davalara; akıl ve bilim ışığında, en son Yargıtay içtihatları çerçevesinde bakmaktayız. Sunabileceğimiz en hızlı çözümleri sunarak, çözüm yollarını ararız. Karşılıklı güvene çok önem veririz. Bütün davalarımıza müvekkil odaklı çözüm yöntemleri ile yaklaşırız.

Hizmetlerimiz

Ofisimiz aşağıdaki hukuk dallarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku; bu alanda işçi ve işveren ilişkilerine dayanarak karşılıklı hak ve görevleri, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri takip ederiz. İş sözleşmesine dayanarak işçi ve işveren arasındaki iş ilişkilerini ön planda tutarak çalışmalarımızı yaparız.

İdare Hukuku: idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar bütünüdür. Kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuki faaliyetlerde uzmanlığımız ile her zaman yanınızdayız. Bu konudaki başarılarımızı web sitemizden de takip edebilirsiniz.

Ceza Hukuku; bir insan davranışının hangi koşullarda suç oluşturacağı ve bunun karşılığında ne gibi ceza veya güvenlik yaptırımı uygulanacağını düzenleyen hukuk kurallarıdır. Kişilerin hayatının söz konusu olduğu kritik durumları ihtiva eden bu alanda Ankara ceza avukatı süreci takip etmek kişilerin yararına olacaktır. Büromuz avukatları ceza hukuku ile ilgili olarak pek çok dava takip etmektedir.

Vergi Hukuku; Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Vergi hukuku aynı zamanda Anayasa hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Özel Hukuku gibi diğer hukuk dalları ile de ilişki halindedir. Bu nedenle kişiler vergi borçları nedeniyle bir takım sorunlarla karşılaşmaktadır. Karışık ve takip etmesi zorunlu olan bu alanda, vergi hukukunda uzman bir Ankara vergi avukatı yardımı sürecin işleyişinin kolaylaşması ve başarılı olması açısından etkili olacaktır.

Gayrimenkul Hukuku; Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk kapsamında yer alır. Ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar için düzenlenmiş olan hukuk kurallarını kapsar. Gayrimenkul hukuk konuları ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar için düzenlenmiş olup detaylı ve karmaşık bir konudur. Alanında başarılı Ankara gayrimenkul avukatı ile süreç yönetildiği takdirde sağlıklı sonuçlar doğacaktır. Ofisimiz avukatları gayrimenkul ile ilgili olarak her türlü dava çeşidini takip etmektedir.

Aile ve Boşanma Davaları; Aile hukuku; aileye ilişkin her türlü konuyu düzenleyen, Türk Medeni Kanununda yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukuku özet olarak evlilik hukuku olarak da tanımlanabilir. Toplum içindeki düzen ve aile birliğinin korunmasını amaçlamaktadır. Ofisimiz konusunda uzmanlaşmış, deneyimli Ankara boşanma avukatı olarak her zaman yanınızdadır. Boşanma, aile hukukunun ana konularından biridir. Boşanma davaları hangi sebeple olursa olsun aile mahkemelerinde görülür. Boşanma gerekçeleri de Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. İyi bir Ankara boşanma avukatı ile çalışmak bu zorlu süreci kolaylaştırarak haklarınızın korunmasını sağlar. 20 yıla yakın mesleki deneyimimizi, siz değerli müvekkillerimize hukuki alanda en iyi hizmeti sunmak için bir avukatlık ofisi ile bir araya getirdik. Ofisimiz 2021 yılında kurulmuş olmasına karşın yaklaşık 20 yıllık bir tecrübe ile kurulmuştur.

İcra ve İflas Hukuku; Alacaklıların devlet gücünün yardımıyla alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına, icra — iflas hukuku, cebri icra hukuku veya takip hukuku denir. Bu konuda yaşayabileceğiniz hukuki sürecin bir Ankara icra avukatı eliyle yürütülmesi işlerinizi kolaylaştıracaktır.

Tazminat Hukuku; Tazminat hukuk kapsamında; Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası, İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası, Malpraktis (Hatalı Doktor Uygulamalarından Kaynaklanan) Tazminat Davası, Haksız Fiillerden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası, Boşanma Davası ile Birlikte Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davası, Sözleşmelerden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Davası, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkından Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Davası, Tazminat Hukukuna İlişkin Danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku; Ticaret hukuku temelini 6102 Sayılı Ticaret Kanunundan alır. Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme,ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik,ticaret ortaklıklarıdır. Ticaret ortaklıkları kolektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklarıdır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Kıymetli evrak; poliçe,bono,çek, emtia senetleri, taşıma senetleri türlerindedir.

Miras Hukuku; miras bırakanın ölümü ile sona ermeyen hak ve borçlara ilişkin hukuki durumları düzenleyen hukuk dalıdır. Şayet mülkiyet ölüm ile sona erseydi, bu durumda miras hukukuna gerek kalmayacaktı. Miras kavramı ile bir kimsenin ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkilerinin tümü ifade edilir. Miras davalarında özellikle muvazaalı işlemler ve mal kaçırma amacıyla güdülen işlemler söz konusudur. Bu nedenle söz konusu davalarda Ankara miras avukatı ile süreci takip etmeniz yararınıza bir sonuç doğuracaktır.

Borçlar Hukuku; Borçlar Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu uyarınca kişi ile borç arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalına verilen addır. Borçlu kişiden borçlu veya kurumdan hak alamaması durumunda Borçlar Kanunu’nda, alacaklıya alacağı devlet tarafından verilir. Bu ve benzeri hükümler Borçlar Kanununda açıkça belirtilmiştir.

Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku; Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakları koruyan ve bu haklar hususunda yasal düzenlemeler yapan hukuk dalıdır. Eserlerin izinsiz kullanılmasından pazarlanmasına, patent işlemlerinden lisansa kadar birçok konuyu kapsamaktadır. Fikri mülkiyet; edebiyat, sanat, müzik, mimari vb. gibi eserler üzerinden sahip olunabilecek haklardır. Aslan & Duran Hukuk Bürosu, Ankara Fikri ve Sınai Mülkiyet Avukatı olarak müvekkillerimize marka patent hukuku başta olmak üzere, telif hakları, marka — patent lisans sözleşmeleri dahil fikri mülkiyet haklarının her alanında danışmanlık vermekteyiz.

Bilişim Hukuku; Bilgisayar kullanımı ve internetin yaygınlaşması bilişim suçları kavramını da ortaya çıkarmıştır. Bilgisayar üzerinden yapılan dolandırıcılık, şantaj, sistemleri engelleme, özel bilgileri paylaşma gibi birçok suçun, yasada tanımlanarak cezalandırılması birkaç yıllık bir geçmişle başlamıştır. TCK 243. ve 245. maddelerinde düzenlenen bilişim suçları, halen kanun açıkları olan suçlar grubundadır. Ankara bilişim avukatı olarak, bilişim hukukuna ilişkin davaları uzman kadromuz ile takip etmekteyiz.

İnsan Haklarının Korunması; İnsan Hakları İhlallerine Karşı Ulusal ve Uluslararası Kurum ve Kuruluşlara Başvuru Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru İnsan Hakkı İhlalinden Kaynaklanan Her Türlü Maddi ve Manevi Tazminat Davası konularında dava ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Avukatlarımız

ASLAN & DURAN Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, Avukat Yasemin Berna ASLANBAY ile Avukat Şerife DURAN tarafından kurulmuş olup, hukuk ve hukuki konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Avukat Şerife Duran, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Ceza ve Hukuk Mahkemeleri ile Yargıtay’da 12 yıl hakimlik yapmıştır. Şu an çalışma hayatına Ankara Çukurambar’da avukat olarak devam etmektedir.

Avukat Yasemin Berna Aslanbay, 2015 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Avukatlık stajını bitirmesinin ardından Ceza ve İdare Hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır.

Ankara avukat olarak yukarıdaki alanlarda sizlere uzman kadromuz ile hizmet vermekten mutluluk duyarız. Aslan & Duran Hukuk Bürosu https://aslanduran.com/

Franchising in Turkey

This article will explain key legal components of franchising in Turkey. It is widely recognized that franchising began in the United States. Though, it is beyond doubt that the franchising system is very useful to do business for foreign corporations within the jurisdiction of Turkey. There has been an increasing interest in the Turkish franchise sector.

What are the Main Legal Instruments Applicable to Franchising in Turkey?

It is interesting and problematic that currently there is no specific Turkish legislation stipulating the scope of franchise agreements. What is more, the Block Exemption Communiqé on Franchise Agreements No:1998/7 was abolished with the entry into force the Block Exemption Communiqué on Vertical Agreements (No:2002/2). Hence, the franchise agreement is deemed as a “sui generis” type of contract. It is alo instrumental to stress that relevant articles of a number of norms on contracts apply to the franchising in Turkey: • Turkish Code of Obligations (Numbered 6098), • Turkish Commercial Code (Numbered 6102), • Law on the Protection of Competition (4054). For instance, it is widely accepted that a franchising contract is a typical type of vertical agreement. Where articles of the franchising agreement contain the prevention, distortion or restriction of competition, Article 4 of the Protection of Competition Act (Numbered 4054) should be applicable for the concerned franchising agreement. Additionally, the Competition Authority may also take targeted measures in restricting competition and abuse of dominant position.

What is meant by franchising in Turkey?

Undoubtedly, the absence of any regulation in the franchising system causes a wide variety of problems in practice. From that sense, there has not been an accepted definition of franchising within the context of Turkish regulations. It is noteworthy, however, that Turkish Franchising Association makes a great contribution to the definition of franchising in declaring that Franchisee undertakes the right and obligation to use Franchisor's trade name and / or service mark, know-how, business and technical methods, system and other industrial and/ or intellectual property rights for a direct or indirect cost. It shall undertake the commercial and technical support to be continuously received within the period and scope of the written Franchise Agreement signed between the Parties for this purpose.

What are the main forms of franchising in Turkey?

Generally speaking, franchising systems can be categorized in two groups from application origin and applicable law point of view: national or international franchising. Foreign franchise market in Turkey consists of global brands such as Sturrbucks, Monkey Donuts, McDonald's, Domino's Pizza, Burger King or local brands such as Simit Sarayi, Koton and LC Waikiki.

What are key elements of a franchising agreement in Turkey?

It is significant to reiterate that since there is no legislation directly dedicated to franchising systems. Accordingly, foreign investors have the same procedural conditions with local investors. Besides, the principle of freedom of contract applies to franchising agreements. The principle of freedom of contract means freedom of parties to choose the type, subject and terms and conditions of the franchising contract within the context of limited restrictions prescribed by law. Article 27 of Turkish Civil Code of Obligations (Numbered 6098) articulates three invalid forms of agreements: • firstly, agreements violating the law and imperative provisions of the law, • secondly, agreements violating morality and public order, • thirdly, agreements violating individual rights.

What are the fundamental rights and obligations arising from a franchise agreement?

Franchising provides a long-term business relationship between two independent parties. Despite the lack of a legislative product on the franchising system, the Turkish judicial authorities play a primary role in fulfilling this gap. The established case-law of the Court of Cassation makes a reference to core components (rights and obligations) of franchising, as will be discussed below. According to the Court, “franchise agreement” grants the franchisee; -the right to market a product or service by using the franchisor's trademark or trade name, -the right to market a product or service by using the franchisor's operation methods (more specifically know-how). As a response to the exercise of such rights, the franchisee had the obligation to pay for a royalty fee. (See among others, Judgment of 25 June 2001, 19th Civil Chamber of the Court of Cassation (E:2001/819 and K:2001/4917). In addition to royalty fee, franchise fee and fee for advertisement are paid by franchisee in practice. Besides, according to the Court of Cassation, the franchising agreement imposes two main obligations upon the franchisor; • firstly, the provision of know-how or license a trademark, • and secondly the support of the franchisee. (See among others, Judgment of 25 June 2001, 19th Civil Chamber of the Court of Cassation (E:2001/819 and K:2001/4917)

What is the main objective of a franchise agreement?

Having regard to the aforementioned discussions on the duties and rights of franchisor and franchisee, it is clear to put forward that the fundamental aim of the franchising contract is to protect the intellectual property rights of the franchisor. Therefore, every article of franchising agreement must be compatible with the franchisor’s trademark rights.

What are legal requirements for the franchising?

Is there any special rule for the conclusion of a franchise agreement such as the registration of the agreement/rights? In the absence of any regulation on franchising agreements in Turkey, there are not any registration duties prescribed by the law for franchise agreements. It is however important to bear in mind that other legal requirements for any contract must be met.

Conclusion

To sum up, this paper provides a brief outline of the franchising system under Turkish legal framework. Recently, there has been a sharp growth in the franchise sector. This paper is intended to advance a legal approach on the role of the franchising system in Turkey. Franchising practitioners and lawyers face significant challenges because of the lack of any official norm on franchising systems. It is worth remembering that the absence of any franchising regulation causes a broad range of concerns. Therefore, this paper highlights the importance of long term strategic guidance in the field of franchising.

for more information for this article click –> https://www.pilc.law/franchising-in-turkey/

Miras Hukuku

Miras hukuku, miras bırakanın ölümü ile sona ermeyen hak ve borçlara ilişkin hukuki durumları düzenleyen hukuk dalıdır. Şayet mülkiyet ölüm ile sona erseydi, bu durumda miras hukukuna gerek kalmayacaktı. Miras kavramı ile bir kimsenin ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkilerinin tümü ifade edilir. Miras davalarında özellikle muvazaalı işlemler ve mal kaçırma amacıyla güdülen işlemler söz konusudur. Bu nedenle söz konusu davalarda Ankara miras avukatı ile süreci takip etmeniz yararınıza bir sonuç doğuracaktır.

Miras Paylaşımı

Mirasçılar aralarında yapmış oldukları miras paylaşım sözleşmesi ile mirasın ne şekilde paylaştırılacağını kararlaştırabilirler. Bu sözleşmenin yazılı olarak yapılması gerektiği gibi tüm mirasçıların katılımı da zorunludur.

Mirasçılar miras paylaşımı konusunda bu tip bir sözleşmeyle aralarında anlaşamazlarsa, miras paylaştırma davası açarak mirasın paylaştırılmasını sağlayabilirler.

Paylaşma davası açılması halinde hâkim üzerinde elbirliği ile mülkiyet bulunan tereke unsurlarını gruplar ve her bir mirasçıya tahsis eder. Şayet tereke her mirasçıya müstakil mal vermeye elverişli değilse bu durumda hâkim bazı malları satarak bedelleri paylaştırır.

Mirasçılar

Yasal Mirasçılar

Miras bırakanın alt soyu yasal mirasçıları oluşturmaktadır. Çocukları varsa çocuklar, ölmüş olması halinde ise torunları yasal mirasçıları olmaktadır. Miras bırakanın anne ve babası, büyük anne ve babası da yasal mirasçılardandır.

Evlilik Dışı Çocuk

Evlilik dışı doğan çocuğun mirasçı olabilmesi için ise miras bırakanın babası olduğuna ilişkin resmi kayıt ve belgelerin bulunması gerekmektedir. Bu durumda soy bağının tanıma ya da hâkim kararı ile kurulmuş olması gerekmektedir. Evlilik dışı çocuk, babası ile soy bağının kurulmuş olması halinde evlilik içinde doğan çocuk gibi babasının mirasçısı olur.

Sağ kalan eş de yasal mirasçı olarak nitelendirilmektedir. Eş, miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 1/4’ü, Eş, miras bırakanın ana ve babası ile birlikte mirasçı olursa bu durumda mirasın 1/2’si, Eş, miras bırakanın büyükanne ve büyükbabaları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 3/4’ü ve kimsenin olmaması durumunda mirasın tamamı eşe kalır.

Miras hukuku hakkında daha geniş bilgi ve bu konuda sizleri aydınlatacak makalelere Web sitemizdeki https://aslanduran.com/calisma-alanlarimiz/miras-avukati-miras-hukuku/ sayfasından kolayca ulaşabilirsiniz.

Kamalak Arabuluculuk Merkezi

Kamalak Arabuluculuk Merkezi, Av. Mehtap KAMALAK ve diğer kurucu ortakları tarafından 2022 yılında kurulmuştur.

Ofis olarak amacımız müvekkillerin dava, icra ve diğer hukuki meselelerini daha etkin, çabuk ve istenilen biçimde çözülmesini sağlamaktır.

Tüm ekibimiz avukatlık mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve güveni ilke edinmiştir.

Gizlilik ilkeleri ve meslek kuralları çerçevesinde, davalar titizlik içerisinde takip edilmektedir.

Ofis ekibi olarak mesai saati kavramımız yoktur. Arabuluculuk merkezi olan büromuz genç, etkin ve alanında uzman bir ekiple çözüm odaklı çalışmalar yaparak müvekkil memnuniyetine öncelik vermektedir.

Hizmet Tespit Davası

Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda önemli bir yere sahip olan hizmet tespit davası titizlikle üzerinde durulması gereken bir konudur. Çalışma hayatında geçen süreleri Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmeyen, bir diğer deyişle sigortasız çalıştırılan işçilerin, çalışma sürelerini tespit ettirmek amacıyla açtıkları bir dava türüdür. Kapsamı

Hizmet tespit davası aşağıdaki hususları ele alır

Tescillenmiş işe giriş bildirgelerindeki yanlış yazılan kimlik kayıtlarının ve sigorta sicil numaralarının tashihi, Sigortalıya ait olması gerekirken başkası adına bildirilen çalışma sürelerinin asıl hak sahibine kazandırılması, Hizmet süresinin başlangıç tarihinin doğru olarak tespiti, Prime esas kazancın tespiti, Başka işyerinden bildirim yapıldı ise gerçekte çalışılan işyerinin tespiti gibi hususlar da ele alınmaktadır.

Özelliği gereği diğer hukuk davalarından farklı bir yapısı vardır. Her şeyden önce araştırma usulleri farklıdır. Bu davada re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. Mahkeme sadece davalı ve davacının beyanları değil çalışmanın fiili olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmakla yükümlüdür.

Yetkili Mahkeme

Genel olarak iş mahkemelerinde açılır. Davanın işverenin bulunduğu yer mahkemesinde, yahut işin yapıldığı yerde açılması mümkündür.

Dava Ne Zaman Açılır? Zamanaşımı

İşyeri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir bildirim yapılmış olan işçiler, hak düşürücü süreye tabi olmadan her zaman hizmet tespit davası açabilirler.

Hiçbir bildirim yapılmayan durumda ise hizmet tespiti davasının açılabilmesi için hizmetlerin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıllık bir süre öngörülmüştür. Bu husus, 5510 sayılı Kanun m. 86/9’da yer alan “sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse” ifadesinden açıkça anlaşılmaktadır.

Kanunda öngörülen beş yıllık süre zamanaşımı süresi değil, hak düşürücü süredir. Buna göre; işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim ve hizmet beyannamesi verilen kişiler 5 yıllık hak düşürücü süreye tabi olmadan, her zaman hizmet tespit davası açabilirler.

Araştırma Usulü

Yerleşmiş Yargıtay içtihatlarına göre bu davalarda araştırma usulünün nasıl olacağı şu şekilde tespit edilmiştir;

Bu tür davalarda öncelikle davacının çalışmasına ilişkin belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği yöntemince araştırılmalıdır. Bu koşul oluşmuşsa işyerinin gerçekten var olup olmadığı kanun kapsamında veya kapsama alınacak nitelikte bulunup bulunmadığı eksiksiz bir şekilde belirlenmelidir. Daha sonra çalışma olgusunun varlığı özel bir duyarlılıkla araştırılmalıdır. Çalışma olgusu her türlü delille ispat edilebilirse de çalışmanın konusu niteliği başlangıç ve bitiş tarihleri hususlarında tanık sözleri değerlendirilmelidir. Dinlenen tanıkların davacı ile aynı dönemlerde işyerinde çalışmış ve işverenin resmi kayıtlara geçmiş bordro tanıkları olmalıdır. Ya da komşu işverenlerin aynı nitelikte işi yapan ve bordrolarına resmi kayıtlarına geçmiş çalışanlardan seçilmesine özen gösterilmelidir. Bu tanıkların ifadeleri ile çalışma olgusu hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenmelidir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 16.9.1999 gün 1999/21–510–527, 30.6.1999 gün 1999/21–549–555- 3.11.2004 gün 2004/21- 480–579 sayılı kararları da bu doğrultudadır.

Özetle

Hizmet tespit davası, yapısı itibariyle diğer hukuk davalarından farklılık arz etmektedir. Bu nedenle önemli bir dava türüdür. Kamu hukukunu da ilgilendiren bir davadır. Bu yazıda hizmet tespit davası ile ilgili özet bir takım bilgiler verilmiştir. Bu dava türü ile ilgili daha detaylı bilgi makalemizde vardır.

Zamanaşımı süresi, Yargıtay emsal kararları, EYT, bordro tanığı gibi konular hakkında da bilgi sahibi olmak için https://aslanduran.com/hizmet-tespiti-davalari/ adresini tıklayabilirsiniz.

Görevden Uzaklaştırma ve Hak Arama Yolları

Görevden uzaklaştırma tedbiri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137 vd. maddelerinde düzenlemiştir. Bu yazımızda bu tedbirin tanımı, süresi, itiraz ve dava süreçleri, görevden uzaklaştırmanın iptal davası, karara itiraz, memurun hakları gibi konulara değineceğiz. Makale memur, polis, jandarma, asker gibi görevden uzaklaştırma tedbiri ile karşı karşıya kalan memurlar için kapsamlı bir içerik sunmaktadır.

Görevden Uzaklaştırma Nedir?

Genel olarak görevden uzaklaştırma; hizmette fiilen durması sakıncalı olan memura, geçici olarak memuriyet yetki ve görevlerinden el çektirilmesidir. Amacı, açılmış bir soruşturmanın doğru bir şekilde yürütülmesidir.

Görevden Uzaklaştırma Kararını Kim Verir?

Görevden uzaklaştırma kararını; • Atamaya yetkili amirler, • Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri, • İllerde valiler, • İlçelerde kaymakamlar, verebilirler.

Görevden Uzaklaştırma Kararının Süresi Ne Kadardır?

Görevden uzaklaştırma, bir disiplin kovuşturması nedeniyle verildiği zaman en çok üç ay devam edebilir. Bu süre sonrasında hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması nedeniyle bu yola başvurulmuşsa görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder. Buradaki yetkili amirlerin kimler olabileceği, bir üst bölümde izah edilmiştir.

Görevden Uzaklaştırma Kararına Karşı İtiraz

Görevden uzaklaştırma kararına karşı itiraz yolu mümkün değildir. Bu karara karşı iptal davası, itiraz etmeden açılır. İptal davasının yanı sıra şartları oluşmuşsa maddi ve manevi tazminat davası da açılabilir. Kısaca özetlenecek olursa; karara itiraz değil, görevden uzaklaştırma iptal davası açmak gerekmektedir.

Görevden Uzaklaştırma Kararının Kaldırılması

Görevden uzaklaştırma kararı hangi hallerde kalkar? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 143. Maddesinde hangi hallerde tedbirin kaldırılacağı belirtilmiştir. Görevden uzaklaştırma kararının kaldırılması için, soruşturma veya yargılama sonunda: • Haklarında memurluktan çıkarma dışında bir disiplin cezası verilenler, • Yargılamanın menine veya beraatine karar verilenler, • Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar, • Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler, Bu kararın kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

Görevinden Uzaklaştırılan Memurun Aylık Hakkı

Görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Göreve dönülmesi durumunda eksik yatırılan miktar toplu bir şekilde geri ödenir.

Görevinden Uzaklaştırılan Memurun Sosyal Hakları

Sosyal hak ve yardımlar 657 sayılı Kanun’un 187-213 maddelerinde düzenlenmiştir. Emeklilik hakkı, çocuk yardım ödeneği, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı, tedavi ve cenaze giderleri yardımı, giyecek yardımı, yiyecek yardımı, analık sigortası yardımı, hastalık sigortası yardımıdır. Bu sosyal yardımlardan kesintisiz bir şekilde faydalanmaya iki kısım dışında devam eder. Bunlardan ilki emeklilik hakkı ile ilgilidir. Görevden Uzaklaştırmanın Sonuçları

Görevden uzaklaştırmayla memuriyet statüsü sona ermez. Memurun özlük hakları bazı kısıntılara uğrasa da devam eder. Başka bir deyişle görevden uzaklaştırma, memuriyetin sona ermesi değildir. Memura bu dönemde aylığının 2/3’ ü ödenmeye devam olunur.

Makale hakkında daha detaylı bilgiye https://aslanduran.com/gorevden-uzaklastirma-ve-hak-arama-yollari/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Arca Hukuk ve Anışmanlık Ofisi

Ankara Etimesgut ilçesinde faaliyet gösteren Arca Hukuk ve Danışmanlık Ofisi Av. Mehtap Kamalak tarafından 2012 yılında kurulmuştur. Halen aynı ilçede avukatlık mesleğini titizlikle yürüten avukat ekibi ile etimesgut avukat olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Ofisimizin kuruluş amacı; müvekkillerimizin hukuki sorunlarına etkin, çabuk ve istenilen biçimde çözümler sunmaktır. Tüm ekibimiz avukatlık mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve güveni ilke edinmiştir. Gizlilik ilkeleri ve meslek kuralları çerçevesinde, davalara titizlik içerisinde takip etmekteyiz. Çözüm odaklı çalışmalar yaparak müvekkil memnuniyetini ön planda tutuyoruz.

Aynı zamanda arabulucu avukat olarak da faaliyetlerine devam eden Av. Mehtap Kamalak, bu konuda da birçok davada uzlaştırıcı rol oynamıştır.

Ofisimiz; aşağıdaki faaliyet alanlarında dava takibi yapmaktadır.

· Aile ve Boşanma Hukuku

· İcra Hukuku

· Ceza Hukuku

· İş Hukuku

· Tüketici Hukuku

· Tazminat Hukuku

· Arabuluculuk

· Gayrimenkul Hukuku

On yılı aşkın süredir hukuki faaliyetlerimizi aynı titizlik ve özenle devam ettiriyoruz. Müvekkillerimizin memnuniyeti bizim için her zaman ön plandadır. Bu bağlamda takibini yaptığımız davalarda, etkin hukuki desteği her zaman özenle sunuyoruz.

Nafaka Artırım Davası

Nafaka artırım davası; Mahkeme tarafından hükmedilen nafakanın sonrasında tarafların mali durumlarının ve ekonomik koşulların değişmesi sonucu veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde daha önce hükmedilen nafaka miktarının arttırılmasının istenmesi şeklinde açıklanabilir. Bu yazımızda nafaka artırım davası konusunda merak edilen konulara değinilecektir.

Nafaka Artırım Davası

TMK 176/4 ‘’Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.’’ Mahkeme tarafından hükmedilen nafaka miktarı kesin hüküm teşkil etmemekle birlikte bazı durumlarda artırımı istenebilmektedir. Nafaka alacaklı lehine hükmedilen nafaka miktarının artan ihtiyaçlar, hastalık, çocuğun eğitimi gibi nedenlerle mevcut nafakanın giderlerini karşılayamamasına rağmen nafaka borçlusunun gelirinde ödeme gücünde artış olması durumunda nafaka artırımı davası açılabilir.

Nafaka Nedir?

Nafaka, muhtaç durumda bulunan karı-kocanın birbirlerine, ana-babanın çocuklarına, altsoyun üstsoya, üstsoyun altsoya, kardeşin kardeşlerine yardım yükümlülüğü şeklinde tarif edilebilir. Nafaka borcu hem kanuni hem de ahlaki bir borçtur. Medeni kanun kapsamına sadece eşlere ve çocuklara değil yoksulluğa düşecek olan altsoy ve üstsoy içinde nafaka ödenmesi gereken durumlar öngörülmüştür.

Boşanma davası ile birlikte nafaka talebinde bulunmak mümkün olduğu gibi ayrı bir nafaka davası ile de mahkemeye başvurmak mümkündür. Türk Medeni Kanunu’nda üç ayrı nafaka çeşidi öngörülmüştür. Bunlar tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası gibi boşanma davası ile birlikte ya da boşanma davasından bağımsız olarak ayrı bir dava ile talep edilebilen nafaka türlerinin dışında yardım nafakası gibi ayrı bir davayla talep edilebilen boşanma davasıyla bağlantılı nafaka türleri de mevcuttur.

Nafaka Artırım Davası Ne Kadar Sürer?

Nafaka artırım davası ne kadar sürer sorusunun kesin bir süre cevabı olmamakla birlikte ortalama olarak 6-10 ay kadar sürmektedir.