kenanyildiz1

Kenan yıldız güncel paylaşımları

Turkish Citizenship Lawyer

Citizenship represents one of the most challenging aspects for particularly Turkish citizenship lawyer over the years. According to internationally recognized principles, citizenship may be acquired at birth or through naturalization subsequent to birth. A citizen is considered to enjoy various rights from one side and also responsibilities on the other, as a member of a nation or community. The matter of citizenship may turn into a complex dispute beyond national borders by presenting a challenge between nations rather than individuals.

How to get Turkish citizenship?

Turkish citizenship by naturalization is allowed under Turkish Immigration Law. According to the Turkish legal citizenship law regime, foreign investors (briefly with a certain legal income, over 18, without criminal record and not without a contagious disease (an obstacle in respect of public health) are granted an opportunity to acquire Turkish citizenship.

Can foreigners get Turkish citizenship?

Foreigners can gain Turkish citizenship in accordance with relevant regulations. Nowadays, Turkish citizenship by investment and Turkish citizenship by marriage is very popular in accordance with the Law on Turkish Citizenship (Numbered 5901).

Can you get Turkish citizenship by buying a house?

Yes you can obtain Turkish citizenship through a property purchase. In that context, buying a house may open a golden gate for Turkish citizenship for foreigners or long-term residency in Turkey.

How do you apply for Turkish citizenship?

Application for Turkish citizenship requires a set of careful steps. The preparation of paperwork, the provision and submission of related documents and information to the relevant Ministry is very critical to receive positive results. An embracing legal guidance by immigration lawyers is very critical.

How to get Turkish citizenship by investment?

How to get Turkish citizenship by investment? There has been a growing interest in obtaining Turkish citizenship by investment over the years. The Turkish citizenship application form has a specific list of paperwork for Turkish citizenship by investment.

What are the main advantages of Turkish citizenship?

There are several benefits of gaining Turkish citizenship. Accordingly, the acquisition of Turkish citizenship can have a crucial impact upon creating a new life in a fascinating country.

Is Turkish citizenship worth it?

At the beginning, the acquisition of Turkish citizenship for foreigners provides a legal stay in Turkey under Article 21 of Law on Foreigners and International Protection (Numbered 6458). A citizen is also considered to enjoy various rights from one side and also responsibilities on the other, as a member of a nation or community. The lack of citizenship may turn into a complex dispute beyond national borders by presenting a challenge between nations rather than individuals. Severe administrative and criminal sanctions are applicable to foreigners within the context of illegal stay and / or entry into Turkey.

Can I get Turkish citizenship by marriage?

According to Article 16 of the Law on Turkish Citizenship, Turkish citizenship by marriage is possible. A marriage lasting at least three years with a Turkish citizen, you are entitled to make an application for Turkish citizenship.

Can I get residence permit by marriage?

In accordance with Article 34 of the Law Numbered 6458, a family residence permit can be obtained with a period of validity of maximum 2 years at each turn.

Can Students get Turkish Citizenship?

Education may open legal stay through Turkish visa. Gaining Turkish citizenship requires more. Nevertheless, scientists and researchers who have internationally recognized studies in the academic area, and those distinguished in science, industry and technology, areas of which deemed strategic from the point of the Republic of Turkey may apply for Turquoise Card for long term stay in Turkey.

For more information about this topic, please click to https://www.pilc.law/practice-areas/turkish-citizenship/

Kamu İhale Hukuku

İhale süreçleri, işletmeler için oldukça kritik ve karmaşık bir alandır ve bu süreçlerde yasal danışmanlık almak oldukça önemlidir. Kamu ihaleleri, bir dizi yasal düzenlemeye tabidir ve bu süreçlerde doğru adımlar atmak, müvekkillerin haklarını korumak için gereklidir. İşte bu noktada devreye ihale avukatı girer. İhale avukatları, ihale sürecinde müşterilere hukuki destek sağlayan ve onları yasal olarak temsil eden uzmanlardır.

Ata Hukuk Ofisi olarak, müşterilerimize ihale süreçlerinde profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. İhale süreçlerinin karmaşıklığı ve önemi göz önüne alındığında, doğru hukuki rehberlik almak işletmelerin başarısı için kritik bir öneme sahiptir.

İhale Hukuku Nedir?

İhale Hukuku, ihale süreçlerini düzenleyen ve katılan tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen bir hukuk dalıdır. Bu alan, kamuya açık ihalelerde devlet kurumları veya diğer kamu kuruluşları tarafından mal ve hizmetlerin alımı, inşaat işleri ve diğer projeler için yapılan rekabetçi teklif süreçlerini düzenlemektedir. İhale Hukuku, ihale sürecinin adil, şeffaf ve rekabetçi bir şekilde yürütülmesini sağlayarak katılımcıların eşit muameleye tabi tutulmasını ve yasalara uygunluğun sağlanmasını amaçlar.

Kamu İhale Avukatı

Kamu ihaleleri, iş dünyası ve hukuk alanında kritik bir konudur. Bu süreçte, işletmelerin karşılaşabileceği hukuki konuları doğru bir şekilde yönetmek ve haklarını korumak için ihale avukatlarına başvurması önemlidir. Kamu ihale avukatı, ihale süreçlerinde şirketleri ve bireyleri yasal konularda temsil eden ve danışmanlık sağlayan uzmanlardır. İhale avukatlarının rolü arasında kamu ihale mevzuatına uygunluk konusunda danışmanlık sağlamak, ihale süreçlerindeki hukuki süreçleri yönetmek ve temsil etmek, ortaya çıkan hukuki ihtilafları çözmek gibi konular bulunmaktadır.

Kamu İhale Avukatı vs. Genel Hukuk Avukatı

Kamu ihale avukatları, ihale süreçlerine özel olarak odaklanmış ve bu alanda uzmanlaşmış avukatlardır. Genel hukuk avukatları ise geniş bir hukuk alanında hizmet verir. İhale süreçlerinde daha spesifik ve uzman bir hizmet almak isteyen işletmeler için kamu ihale avukatları tercih edilmelidir.

İhale Hukuku alanında uzman ekibimiz, müşterilerimize şeffaf, etkili ve uygun maliyetli çözümler sunarak rekabetçi bir ihale süreci geçirmelerine yardımcı olur.

İhaleye İtiraz ve İtirazen Şikayet

İhale süreçlerinde meydana gelen hukuki ihtilaflarla başa çıkmak ve haklarını korumak için işletmelerin ihale avukatlarından destek almaları önemlidir. İhale avukatları, müvekkillerini ihale sürecindeki yasal süreçlerde temsil eder ve haklarını korumak için gerekli adımları atarlar. Bu nedenle, ihale süreçlerinde profesyonel bir hukuki destek almak, işletmelerin hukuki güvenliğini sağlamak için önemlidir. İhale Hukuku konusundaki sorularınıza cevap bulmak ve profesyonel bir hukuki danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ata Hukuk Ofisi olarak, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için buradayız! Geniş bilgi için https://atahukukofisi.com/uzmanlik-alanlarimiz/ihale-hukuku/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Şirket Avukatı

Şirketler ve ticari işletmeler, hukuki işlemlerini gerçekleştirmek, mevzuata uygun hareket etmek ve olası hukuki sorunlarla başa çıkmak için bir ticaret ve şirketler hukuku konusunda uzman bir şirket avukatı ile çalışabilirler. Bu bölümde şirket ve ticaret hukuku hakkında bir takım genel bilgilerle birlikte şirket avukatı konusu ve verilen hizmetler başlıklar halinde ele alınacaktır.

Şirket Avukatı Nedir?

Şirket avukatı; şirketler ve ticari işletmelerin hukuki işlemlerini gerçekleştirmek, mevzuata uygun hareket etmek ve olası hukuki sorunlarla başa çıkmak için yasal prosedürler çerçevesinde hareket eden kişidir. Şirket avukatları, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere yönelik kapsamlı hukuki hizmetler sunmaktadır. Şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadar uzanan süreçte, bir şirket avukatı, hukuki prosedürleri titizlikle takip eder ve yol gösterir.

Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda mıdır?

Şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu kanunlarla tanımlanmıştır. 1136 sayılı avukatlık kanunu 35/3. maddesinde “Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Şirket Avukatının Görevleri Nelerdir?

Şirket avukatının görevleri şu şekilde sıralanabilir. – Kuruluş ve Tasfiye İşlemleri – Hukuki Danışmanlık – İcra Takipleri ve Davalar – İş Hukuku – Şirket Avukatının Kapsamı – Ticaret ve Şirket Avukatı ve Hizmet Alanları – Davalara Bakış Açısı – Şirket Hukuku Danışmanlığı – İş Hukuku Kapsamında Hizmetler – Şirket Avukatının Rolü – Hukuki Destek

Şirket Avukatı

Yukarıda özetlediğimiz konular çerçevesinde, şirketler ve ticari işletmeler, hukuki işlemlerini gerçekleştirmek, mevzuata uygun hareket etmek ve olası hukuki sorunlarla başa çıkmak için bir şirket avukatı ile çalışmak isteyebilirler. Şirketler ve ticari işletmeler, kuruluş aşamasından başlayarak her aşamada hukuki destek almalıdırlar.

Şirketler Hukuku ve şirket avukatı hakkında detaylı bilgi için https://www.gloryhukukvedanismanlik.com/calisma-alanlarimiz/sirket-ve-ticaret-hukuku/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Eş Durumu Tayin ve Şartları

Memurların eş durumu tayini konusunda yaşanabilecek negatif sonuçlar idare hukuku kapsamında ele alınmaktadır. Toplumun temel birimi olan ailenin ve bireylerinin sağlıklı, mutlu ve huzurlu olması tüm toplumun aynı şekilde sağlıklı ve huzurlu olması demektir. Kısacası toplum sağlığı ve mutluluğu aile sağlığı ve huzurundan geçmektedir. Bu da öncelikle aile bireylerinin bir arada tutulmak suretiyle aile birliğinin sağlanması ile mümkündür. Bu nedenle aile birliğinin korunması ilkesi, sosyal ve ekonomik hak ve ödevler arasında ilk sırada sayılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Aile Birliğinin Korunması ve Eş Durumu Ataması

Devlet Memurları Kanunu’nun 72. maddesinin 2. Fıkrasında “Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.

Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;

 1. Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara % 60’ı,

 2. Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 50’si,

 3. Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25’i,

kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.

Görüleceği üzere eş durumu tayini kanunumuzda da güvence altına alınmıştır.

Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Eş Durumu Tayini Şartları Nelerdir?

Devlet Memurları Kanunu’nda eş durumu tayini şartları belirtilmiştir. Devlet Memurları Kanunu’nun 72. maddesine göre eş durumu atamasının yapılabilmesi için belirtilen şartların bulunması gerekmektedir. Eş durumu tayini şartları;

· Atamanın yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atama olması,

· Kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanması,

· Memur olan diğer eşin de isteğinin olması,

· Atamanın, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

Ayrıca söz konusu madde ile yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak izin hakkı tanınmıştır. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Aile Birliğinin Korunması ve Eş Turumu Ataması

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı 14. maddesinde; “Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

 1. Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

 2. Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

 3. Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

 4. Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

 5. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir. Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir” düzenlemesine yer verilmiştir.

Söz konusu düzenleme uyarınca;

Eşlerden Her İkisinin de Kamu Personeli Olması Durumunda;

Eş durumu tayininden yararlanmak isteyen çiftlerden her ikisinin de kamu personeli olması durumunda atamalar şu şekilde yapılır.

 1. Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

 2. Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

 3. Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

Eşlerden Birinin Kamu Personeli Olmaması Durumunda;

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesinin “d” bendinde yer verilen düzenleme ile kamu personeli olmayan eşin bulunduğu yere de aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talebinde bulunma imkanı tanınmıştır. Buna göre talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere atanma yapılabilecektir. Eş Durumu Atanma Talebinin Reddine İlişkin İşleme Karşı Nerede Dava Açılır?

Eş durumu atanma talebinin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle çılacak davada yetkili mahkeme; memurun görev yaptığı yer idare mahkemesidir.

Eş Durumu Atanma Talebinin Reddine İlişkin İşleme Karşı Ne Zaman Dava Açılır?

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca iptali istenen işlemin tebliğ, tarihini izleyen günden itibaren 60 gün içinde açılması gerekmektedir. Aksi takdirde Mahkemece açılan davanın süre aşımı nedeniyle reddine kararı verilir.

Burada bir özetini sunduğumuz bu yazının geniş kapsamlı halini https://www.bekpartners.com/es-durumu-tayini-ve-sartlari/ adresinden takip edebilirsiniz.

Pi Legal Consultancy

Pi Legal Consultancy is an international law firm in Turkey. We offer high quality cross-border legal consultation in Turkey and beyond.

Pi Legal Consultancy sets up a global network inside and outside Turkey. We have three offices in three strategic cities of Turkey. We offer an embracing legal consulting through legal consulting service in Istanbul and legal consulting service in Ankara as well as in Batman.

Pi Legal Consultancy law firm consists of English Speaking Lawyers, Business Lawyers and Immigrations Lawyers. With our dynamic and multilingual team of lawyers and experts holding advanced degrees and extensive experience in their areas of expertise, we are committed to providing reliable and to-the-point guidance as well as practical solutions in today’s volatile political and economic landscape of fast changing regulatory environment.

We also work with competent professionals around the world to deliver seamless services to our personal and corporate clients.We also enjoy solution partners and lawyers based in most European Countries, Africa, Canada and the United States.

Our Solution Partners

In this context, we deliver legal services in key areas, including corporate governance, banking and finance, administrative and commercial cases, mergers&acquisitions, energy and mining. Currently, we provide legal and business consultancy to leading French, Canadian, Norway, Denmark, Israel, Switzerland, Netherlands, British, American, Kuwait companies and the Ministry of Health of Kuwait. We have also created a great collaboration with the Embassy of Saudi Arabia and the United Kingdom.

We also offer legal consultancy and representation service to the foreigners, working or living in and outside Turkey.

Pi Legal Consultancy improves partnership with very well-known global companies including Mondaq, Fenice Media and CorporateLiveWire.

Our References

We also offer legal consultancy and representation service to the foreigners, working or living in and outside Turkey.

Our Team

Pi Legal Consultancy is a law firm Turkey. Our firm consists of qualified experts, English speaking lawyers and experienced solicitors having very high level of knowledge and skills on legal matters and their cutting-edge solutions.

Ata Hukuk Ofisi

Avukat ve alanında uzman danışmanlardan oluşan deneyimli kadrosu ile Türkiye genelinde Ankara merkezli ve Ankara avukat olarak kurumsal ve bireysel müvekkillerine hukuki hizmet vermeye devam etmektedir. Ofisimiz, değişen ve artan hukuki ihtiyaçlar çerçevesinde sonuç odaklı bir yaklaşımla güncel, hızlı ve etkin çözümler sunmakta, hukukun her alanında en iyi hizmeti verebilmek için güncel hukuki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Mevzuat, mesleki etik ve toplumsal değerler çerçevesinde bireysel ve kurumsal müvekkillerinin ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunmaktadır.

Ata Hukuk Ofisi; iş disiplini ve düzenli iş takibi ile iş hayatında müvekkillerine katma değer sağlamayı ve doğru değerler, çalışma kültürü ve ilkeleri ile sürdürülebilir başarıya ulaşmayı hedeflemektedir. Kaliteli hizmet ve müvekkil memnuniyeti en önemli amaçlarıdır. Ata Hukuk Ofisi; vermiş olduğu danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinde öncelikle müvekkilleri için en uygun stratejileri belirlemektedir. Çözüm odaklıdır, uzlaşı ile çözülemeyecek konularda tecrübelidir, etkin dava takibi ile sonuca ulaşır. Danışmanlık ve temsil hizmetleri sırasında müvekkillerini sürecin dışında bırakmadan tüm gelişmelerden haberdar eden aktif ve erişilebilir bir hukuk ofisidir.

Hizmetlerimiz

Ata Hukuk ofisi hukukun bir çok alanında etkin ve güncel çalışmalar yürütmektedir. Başta ihale hukuku ve ihale avukatı olmak üzere, aile ve boşanma hukuku, ceza hukuku, gayrimenkul hukuku, icra ve iflas hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, miras hukuku, sağlık hukuku, tazminat hukuku, ticaret hukuku, trafik hukuku, tüketici hukuku, idare hukuk ve vergi hukuku gibi alanlarında hizmet vermektedir. Deneyimli ve uzman bir kadro ile hizmet vermekteyiz.

Pi Trafik Hasar Danışmanlık

Pi Trafik Hasar Danışmanlık Ankara merkezli hukuki danışmanlık hizmeti veren hukuk ofisidir. Ofisimiz, hukuki sorunlar ile bunların en güncel çözümleri konusunda çok yüksek düzeyde bilgi ve beceriye sahip kalifiye uzman ve avukatları bünyesinde barındırmaktadır.

Pi Trafik öncelikle sigorta hukuku olmak üzere kurumsal şirketlerin ihtiyaç duyduğu önemli hukuki alanlarda bilgi ve tecrübeyi harmanlayarak temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu kapsamda başta lojistik firmaları olmak üzere büyük işletmelerin araç filolarında trafik kazalarından kaynaklanan değer kaybı, ticari kazanç, hasar farkı, pert farkı tazminatları, kusur itirazları ve kasko hasar redlerine karşı sigorta şirketleri ve Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde gerekli başvuruları yapmaktadır.

Hizmetlerimiz

Pi Trafik Hasar Danışmanlık firması, araç değer kaybı, hasar fark bedeli, ikame araç bedeli, ticari kazanç kaybı ve pert rayiç bedeli konusunda uzman ve deneyimli kadrosu ile hizmet vermektedir.

Araç değer kaybı, meydana gelen trafik kazası neticesinde hasar nedeniyle onarım, bakım, tadilat vb. işlemlerden geçen bir aracın ikinci el piyasasındaki değerini ifade eden bir kavramdır.

Hasar fark bedeli; kaza nedeniyle onarılan araçlarda kullanılan parçaların yan sanayi veya muadil parça olması halinde orijinal parça ile arasında fiyat farkı oluşmaktadır.

İkame araç bedeli, kaza sonrası araç kullanmaktan mahrum kalan kişiye kiralanması gereken araç bedelidir.

Ticari Kazanç Kaybı; hasar gören aracın serviste ve bakımda kaldığı süre boyunca kiralanan araçlarda veya ulaşım için kullanılan alternatif ulaşım bedellerinin karşılanmasında gündeme gelmekte ve talep edilebilmektedir.

Pert Rayiç Bedeli; kaza sonucunda araç hakkında pert işlemi yapılabilmektedir. Zaman zaman sigorta şirketleri pert işlemi yapılan araçların rayiç değerinin altında ödeme yapmaktadırlar.

Medical Device Quality Management System in Turkey

Medical device quality management system in Turkey has been quickly changing over the years. Besides, the legal and political environment on medical device quality management systems are highly fragmented and thus complicated. Healthcare lawyers and relevant professionals face several challenges for finding out necessary procedures.

Medical device quality management system in Turkey needs an innovative and comprehensive approach. It is far from simple to understand how the system operates in the healthcare sector. The present article will present targeted observations about the medical device quality management system in Turkey. 

What is meant by a medical device quality management system?

A medical device quality management system (MDQMS) refers to a set of processes guaranteeing that the involved medical device has a sufficient quality and safety for the intended use. Medical device quality management system covers a wide range of activities including manufacturing, origin of country, risk management and supply chain management including distribution. 

Does EU MDR apply to Turkey?

The EU-Turkey Customs Union Joint Committee declared the commitment of Turkey to provide full alignment of the Turkish legal framework on medical devices into line with EU rules including Medical Devices Regulation (EU) 2017/745 and In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation (EU) 2017/746. Accordingly, EU standards and principles on medical devices are applicable to Turkey.    What are the labeling requirements for medical devices in Turkey? There are critical obligations for medical devices in Turkey. First of all, all medical devices must have the CE marking in Turkey. What is more, medical devices should be registered in the online database system of the Ministry of Health. The Turkish Medicines and Medical Devices Agency, the main regulatory authority in Turkey, is granted to impose obligations and standards for medical devices.

How are medical devices regulated in Turkey?

The Medical Device Regulation has been fully implemented in the EU and in our country, simultaneously as of 26 May 2021. The In vitro Diagnostic Medical Device Regulation has been fully implemented as of 26 May 2022 in Turkey. Fundamental objective of those regulations is to create a transparent and sustainable medical device market in Turkey.  

Which authorities are competent for medical device quality management in Turkey? 

There are three main bodies in Turkey to regulate and supervise the medical device management market: the Ministry of Health, the Turkish Accreditation Agency and the Turkish Medicines and Medical Devices Agency. 

Conclusion 

In the light of the foregoing, this article concludes that understanding the medical quality management system in Turkey is beyond simple. Three executive institutions are granted different mandates and powers in the quality management. Medical professionals including healthcare lawyers carry out essential duties in the field of medical device environment. You can contact us for expert support on medical device regulatary consultant in Turkey.

Medical Device Quality Management System in Turkey

This article delves into the evolving landscape of the medical device quality management system in Turkey, highlighting the complexities arising from fragmented legal and political environments.

It emphasizes the need for an innovative and comprehensive approach to navigating the system, especially for healthcare professionals and lawyers. Key points covered include the definition of a medical device quality management system (MDQMS), the application of EU regulations in Turkey, labeling requirements, and regulatory bodies overseeing the medical device market. Pi Legal Consultancy is a medial device regulatory consultancy firm in Turkey.

The conclusion stresses the intricate nature of understanding and operating within the medical quality management system in Turkey, with different authorities holding distinct mandates. It also offers expert support from Pi Legal Consultancy, a regulatory consultancy firm specializing in medical devices in Turkey. You can contact us for expert support on medical device regulatory consultant in Turkey.

İsim Değiştirme Davası

İsim değiştirme veya soyadı değişikliği, hukuki olarak bir kişinin kendi adını veya soyadını değiştirmesine ilişkin hakkını kullanması anlamına gelir. Kişinin adı ve soyadı, toplum içindeki kimliğinin önemli bir parçası olarak kabul edilir ve bu nedenle isim değişikliği veya soyadı değişikliği, belirli hukuki prosedürlere tabidir.

İSİM DEĞİŞTİRME VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

İsim değiştirme veya soyadı değişikliği, bir kişinin kendi adını veya soyadını yasal bir şekilde değiştirme hakkını ifade eder. Bu, kişinin kimliğinin bir parçası olan adı ve soyadını değiştirmesine izin veren bir hukuki işlemdir. Kişinin bu değişikliği yapabilmesi için belirli yasal prosedürleri takip etmesi gerekmektedir.

HAKLI SEBEP VE İSİM DEĞİŞTİRME/SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI

Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesi, isim ve soyadı değiştirme davasının yalnızca haklı nedenlere dayandırılarak açılabileceğini belirtir. Bu haklı sebep kavramı oldukça geniş bir çerçeveyi kapsar. Örneğin, kişinin mevcut adı veya soyadı gülünç veya aşağılayıcı bir şekilde algılanıyorsa, kişinin bu değişikliğe ihtiyaç duyması haklı bir sebep olabilir. Ayrıca, kişisel ve duygusal nedenler, ailevi ilişkiler, dini sebepler veya mesleki gereklilikler gibi birçok farklı faktör de bu değişikliği haklı çıkarabilir.

İSİM DEĞİŞTİRME VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI KAÇ KERE AÇILABİLİR?

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36/1-b maddesi, isim değiştirme davalarını bir kere açma hakkıyla sınırlayan bir düzenleme içeriyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin 30.03.2012 tarihli 2011/34 Esas, 2012/48 Karar sayılı kararıyla bu hüküm iptal edildi ve yerine “Haklı sebeplerin bulunması hâlinde aynı konuya ilişkin düzeltme yapılması hâkimden istenebilir.” şeklinde yeni bir düzenleme getirildi.

İsim değiştirme davası ve aile hukukunu ilgilendiren diğer davalarda uzman bir ankara boşanma avukatı ile hukuki destek almanız ve yola çıkmanız önemlidir.

Aile ve boşanma davaları için https://aslanduran.com/bosanma-avukati/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Turkish Immigration Lawyer

This article highlights the growing significance of Turkish Immigration Lawyer in addressing the immigration challenges faced by foreigners in Turkey, particularly in cities like Istanbul. The increase in the number of immigrants is evident, reaching 466,914 people in 2002, a 62.3% rise from 2021. The role of a Turkish immigration lawyer becomes crucial in navigating complex issues related to residency, citizenship, and international protection.

The term “immigration” is explained as a legal process allowing foreigners to live in Turkey either temporarily or permanently. Legal stay is imperative, and violations can lead to administrative and criminal penalties. Various reasons prompt immigration, such as job opportunities, economic benefits, starting a new life, international marriage, and escaping conflicts or human rights violations.

The article introduces Pi Legal Consultancy as a prominent Istanbul immigration law firm with a global network. They have been recognized by the London-based Prestige Awards Group as the international law firm of 2022/2023. The consultancy provides legal and business services to companies from various countries and collaborates with the Embassy and Istanbul Consulate General of Saudi Arabia and the United Kingdom.

The Turkish immigration lawyer team at Pi Legal Consultancy plays a crucial role in offering legal guidance to foreigners in Turkey, addressing both individual and corporate needs. The complexity of immigration law in Turkey, with fragmented norms and changing court standards, emphasizes the need for English-speaking Turkish immigration lawyers. Pi Legal Consultancy is acknowledged as a significant player in the field, contributing to its status as one of the eminent immigration law firms in Istanbul and Ankara.

For more turkish immigration law please click to https://www.pilc.law/turkish-immigration-lawyer/